IaaS (eng. Cloud Infrastructure as a Service) – Korisniku je kao usluga pružena mogućnost korištenja računarske infrastrukture (uglavnom virtualne platforme). Korisnici ne kupuju servere, prostore za pohranu podataka ili mrežnu opremu, već kupuju navedene resurse kao vanjsku uslugu. Korisniku je pružena mogućnost upravljanja obradom, pohranom, umrežavanjem i drugim osnovnim računarskim resursima. Unutar infrastrukture pružatelja usluge, korisnik koristi vlastite platforme i aplikacije.

Ključne karakteristike:

  • Umjesto direktne kupovine hardware-a, korisnik plaća IaaS u skladu sa zahtjevom i potrebama
  • Infrastruktura je skalabilna u zavisnosti od potreba za pohranom podataka i precesiranjem
  • Ušteda troškova održavanja vlastitog hardware-a
  • Omogućava virtualizaciju administrativnih poslova, štedeći vrijeme i ostavljajući prostora za ostale važne zadatke  

U ponudi ASBIS-a su: Microsoft Cloud, VMware Cloud i IBM SoftLayer.

Microsoft Cloud

Microsoft Cloud Platforma - sa Hyper-V, System Center i Azure tehnologijama - nudi jednostavnu platformu, prilagođenu vašim potrebama, te spremnu za rad velikog opterećenja.

Microsoft Cloud Platforma nudi svu snagu Hyper-V i System Center rješenja, uz jednostavan i samouslužni interface Windows Azure Pack-a. Jednostavni Web interface Azure Pack-a vam omogućava samostalnu raspodjelu i kontrolu virtualnih mašina, Web stranica, baza podataka i još mnogo toga. Azure Pack pruža vašem privatnom Cloudu isti interface kao i javni Microsoft Azure Cloud.

Koristite virtualne servere u skladu sa 'Microsoft Azure Virtual Machines' za Windows Server i Linux VM. U skladu sa 'Microsoft Azure Service Bus', ova usluga pomaže u pružanju pouzdane usluge razmjene poruka između distribuiranih aplikacija.

Pogledajte aktualnu ponudu IaaS na ASBIS Cloud marketplace

VMware Cloud 

VMware Cloud platforma je predstavlja integriranu platformu za izgradnju i upravljanje VMware vSphere baziranog privatnog Clouda koji može dramatično poboljšati efikasnost, agilnost i kontrolu vaše organizacije.

Iskoristite sve prednosti VMware vClouda, uz kontrolu vaših podataka. Vaši podaci se nalaze na najsavremenijoj svjetskoj infrastrukturi u QSS data centru smještenom u BiH.

VMware vCloud podržava preko 5.000 aplikacija i preko 90 operativnih sistema koji su certificirani za pokretanje na VMware platformi.

Pogledajte aktualnu ponudu IaaS na ASBIS Cloud marketplace.

IBM SoftLayer

SoftLayer pruža jednu od najbolji cloud infrastruktura dostupnih na tržištu. Ova platforma koristi data centre širom svijeta sa raznolikim spektrom cloud computing mogućnsti. Svaki aspekt SoftLayer data centra - od lokacije i pristupačnosti, te redundancije - je dizajniran tako da garantuje sigurnost, izdržljivost i efikasnost.

SoftLayer pruža najviši nivo transparentnosti i kontrolu nad vašim cloud servisima. U mogućnosti ste birati data centar koji želite koristiti, te dobiti kompletan uvid u performanse vašeg cloud okruženja.

Nema tajni. Bez iznenađenja. Koristite SoftLayer TCO kalkulator kako biste brzo procijeniti svoj mjesečni trošak za SoftLayer infrastrukturne usluga ili usporedite troškove SoftLayer usluga sa trošakovima tradicionalne lokalne infrastrukture.